Donnerstag, 4. Januar 2007

Ανατροφή των τέκνων ( Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου )

‘Ο Χριστιανός πρέπει νά δείχνει ενδιαφέρον καί προσοχήν διά τήν Θείαν διδασκαλίαν όχι μόνον μέσα εις τήν έκκλησίαν, άλλά καί εις τό σπίτι. Περί τού Ευαγγελίου πρέπει νά συζητούν όλοι, καί οι γονείς μέ τά παιδιά καί τά αδέλφια μεταξύ των, ούτως ώστε νά καλλιεργήται ή αρετή εις όλην τήν οίκογένειαν καί μάλιστα εις τά παιδιά.
Και μήν είπής ότι δεν είναι ανάγκη νά άπασχολούμεν τά παιδιά μέ τά θρησκευτικά. “Ίσα Ίσα , πού εις αυτά μόνον πρέπει νά έχουν τόν νου τους καί πουθενά άλλού. ‘Αλλά τι; αυτά πού γίνονται σήμερα είναι τά καλά; Πού πολλοί γονείς παίρνουν κάθε τόσο τά παιδιά τους στα γλέντια καί στα θέατρα , χωρίς νά νοιάζονται κάτι τι καλύτερο γι’ αυτά; Κι’ αν τυχόν τούς ειπή κανείς νά τά απασχολήσουν μέ τήν Θρησκείαν τό θεωρούν ένόχλησιν καί βάρος. Τι λόγον θα δώσουν εις τόν Θεόν , αφού τόσον καιρόν σπαταλούν για τά μάταια καί μόνον για τήν χριστιανικήν μόρφωσιν τών παιδιών ισχυρίζονται πώς δεν ευρίσκουν τάχα ευκαιρία;
Κι’ όμως ή ηλικία ή παιδική έχει πρώτη άνάγκην άπό τόν χριστιανικόν καταρτισμόν διότι είναι εύπλαστη· όπως ή σφραγίδα τυπώνεται έπάνω στό κερί , έτσι τυπώνουν καί τά παιδιά ό,τι άκούσουν μέσα στήν ψυχή τους.
Μάλιστα. Από μικρά τά παιδιά θά ξεκινήσουν γιά νά προχωρήσουν είτε στη ζωή τής άρετής, είτε στον δρόμο τής κακίας. Όταν κατορθώσης έξ αρχής καί τά όδηγήσης ώστε νά συνηθίσουν νά κάμνουν τό καλό , τά έσωσες μιά γιά πάντα. Δεν μπορεί πια κανείς νά τά γυρίση εύκολα στό κακό , διότι ή συνήθεια θά τά τραβά μέ φυσικόν τρόπον πάντα στό άγαθό.
‘Ετσι , όταν μεγαλώσουν , καί καλύτεροι άπό τούς γονείς των θά γίνουν καί συνετοί θά φανούν εις τά νεανικά των χρόνια καί τήν κοινωνίαν πάρα πολύ θά ώφελήσουν.
‘Εφ’ όσον ό άνθρωπος ακούει τήν χριστιανικήν διδαχήν , δέν μπορεί παρά νά μορφωθή τέλεια, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα, είτε νέος , είτε παιδί. Καθώς ήμερώνονται τά θηρία μέ τά τεχνάσματα τού λογικού , έτσι ήμερώνονται καί τα άγρια άνθρώπινα πάθη μέ τήν δύναμιν καί τήν χάριν τής Θεϊκής διδασκαλίας.
Ας έρχώμεθα λοιπόν όλοι εις τήν έκκλησίαν τακτικά καί άς συνοδεύωμεν μαζί καί τά παιδιά. Διότι μόνον μέ τήν άκρόασιν τού Θείου λόγου εις τόν οΙκον τού Θεού , άληθινά , θά δημιουργηθούν καί θά μορφωθούν οί χαρακτήρες οι ένάρετοι , οι άκλόνητοι , οί άθάνατοι καί οι θαυμαστοί ένώπιον Θεού καί άνθρώπων.

( ‘Ιωάννου τού Χρυσοστόμου )

Keine Kommentare: